Bút ký cao cấp khắc tên

Bút ký cao cấp khắc tên bằng công nghệ khắc laser lên bút. Bạn có thể khắc tên hay logo theo yêu cầu của bạn. Bút khắc tên theo yêu cầu là quà tặng cao cấp và ý nghĩa!#butkhacten#butkhactentheoyeucau#butkycaocapkhacten#Blusaigon