Tôn thép là gì?

Cung cấp các loại tôn kẽm, tôn màu, tôn lạnh, thép tấm, thép hình, xà gồ, tôn soi lỗ, lam gió các phụ kiện, vật liệu cho ngành điện lạnh, xây dựng và trang trí nội thất.